• amimo

  • Kandungan

  • Kategori

  • Archive

  • Flickr Photos

  • Advertisements

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 38,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 14 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Advertisements

New Horizons: Spacecraft survives Pluto encounter – BBC News

Alhamdulillah, satu lagi pencapaian tamadun manusia.

New Horizons: Spacecraft survives Pluto encounter – BBC News.

Topik 1.1 Pengenalan Kepada Fizik

 Memahami Fizik

Fizik ialah kajian tentang hukum yang menentukan struktur alam semesta dengan merujuk kepada perkara itu dan tenaga yang ia terdiri.

Kajian ini dibahagikan kepada bidang dipisahkan; haba, sifat-sifat perkara, cahaya, bunyi, gelombang, elektrik, kemagnetan, mekanik, fizik nuklear dan sebagainya.

Dalam fizik, terdapat keperluan untuk membuat pemerhatian yang berhati-hati, ukuran yang tepat dan tepat.

Memahami fenomena semulajadi dan memerhatikan objek-objek harian seperti meja, dan lain-lain cermin dan membincangkan bagaimana mereka yang berkaitan dengan konsep-konsep fizik sentiasa Tujuan utama fizik.

Akar sains semua dilandasi dalam eksperimen. Sudah tentu, menguasai kemahiran saintifik yang menggunakan pengetahuan saintifik mesti perkara yang penting untuk belajar fizik .

Kuantiti fizikal

Fizik adalah berdasarkan ukuran. Kami menemui fizik dengan mempelajari cara untuk mengukur kuantiti yang terlibat dalam bidang fizik dan kita panggil kuantiti seperti fizikal.

Erti Kuantiti Fizikal
Kuantiti fizikal kuantiti yang boleh diukur.

Contoh kuantiti fizikal yang panjang, jisim, masa, berat, tekanan, semasa dan berkuat kuasa.

Kuantiti fizikal adalah harta yang rapat dengan fenomena, objek, atau subtances yang ditentukan kuantitinya.

Contoh adalah:

(I) frekuensi ayunan – frekuensi kuantiti dan ayunan adalah fenomena

(Ii) Panjang blok kayu Length kuantiti dan blok kayu objek

(Iii) Ketumpatan air – kepadatan kuantiti dan air adalah bahan

Terdapat dua jenis kuantiti fizikal,

· kuantiti asas

· kuantiti terbitan

kuantiti asas

Kuantiti fizikal yang digunakan sebagai asas untuk mengukur dan tidak boleh diperolehi daripada kuantiti fizikal yang lain.

Terdapat lima kuantiti asas seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut:

Base

kuantiti

Simbol

Nama Unit

Unit

Singkatan

Diukur

oleh

Panjang

       

Jisim

       

Masa

       

Suhu

       

Arus

       

kuantiti terbitan

Kuantiti fizikal yang berasal dari kuantiti asas dengan operasi pendaraban atau pembahagian operasi atau kedua-duanya

Terdapat tiga contoh bagi Kuantiti Terbitan seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut.

Kuantiti Terbitan

Simbol

Dari segi

kuantiti asas

Unit yang diperolehi

Unit

Singkatan

Luas

   

Halaju

   

Ketumpatan

   

Contoh 1
Nyatakan kuantiti berikut yang diperolehi dari segi kuantiti Asas.

(A) Pecutan

(Petunjuk: Pecutan = perubahan halaju)

                                                 masa

(B) Momentum
                  (Petunjuk: Mometum = jisim x halaju)

Penyelesaian

Contoh 2

Nyatakan unit asas bagi kuantiti berikut diperolehi:

(A) Tentera   

                    (Petunjuk: Daya = jisim x pecutan)

(B) Impulse

(Petunjuk: Impulse = perubahan momentum)

(C) Kerja

              (Petunjuk: Kerja = daya x Sesaran)

Penyelesaian

(A)

(b)

(c)

Kuantiti Skalar dan Vektor

Skalar ialah apa-apa kuantiti dengan saiz (magnitud) tetapi tanpa arah yang dinyatakan.

Contoh kuantiti skalar termasuk jisim, masa, panjang, suhu, tenaga, kerja, kelajuan dan tekanan.

Vektor apa-apa kuantiti dengan saiz (magnitud) dan hala tuju tertentu.

Contoh kuantiti vektor Sesaran, berat, daya, halaju, pecutan dan momentum.

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 32,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 12 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Berita Harian | Ubah cara ukur kejayaan pendidikan

Berita Harian | Ubah cara ukur kejayaan pendidikan.

%d bloggers like this: